Konferencja w stodole.

W sobotę 2 września 2023 spotykamy się na konferencji w stodole, której tematem będzie „Uświęcenie”. Rozpoczynamy o godzinie 10.00 przy ul. Lotniczej 13.

Informacje można uzyskać telefonując do Samuela tel.  605 121 676.

Chrzest

W niedzielę 28 maja 2023 odbyła się uroczystość chrztu. Poprzez akt chrztu swoją wiarę ogłosiły dwie siostry i jeden brat.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (22).

W sobotę 27 maja 2023 odbyła się ostatnia sesja Zborowej Szkoły Biblijnej w roku akademickim 2022/2023. Kolejna sesja jest planowana po wakacjach na 28 października 2023.

Studium Biblii dla każdego.

Cotygodniowe studium Biblii pod tytułem „Poznajemy tajemnice Biblii” odbywa się w każdą środę. Studiujemy teraz Księgę Apokalipsy.

Konferencja w Chabówce.

W sobotę 15 lutego 2023 spotkaliśmy się w Chabówce na dorocznej konferencji w temacie: „Mąż i żona w relacjach z dziećmi”.

Sesja ZSB (21)

W sobotę 29 kwietnia 2023 odbyła się dwudziesta pierwsza sesja Zborowej Szkoły Biblijnej, której tematem była „Księga Apokalipsy”.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (20).

W sobotę 25.03.2023 odbyła się 20 sesja ZSB na której kontynuowaliśmy studiowanie kosmologii biblijnej.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (19).

W sobotę 25.02.2023 odbyła się 19 sesja ZSB w temacie kosmologii biblijnej. Poznawaliśmy Boże działanie w czasie stworzenia i przekształcaniu stworzenia po jego zaistnieniu.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (18).

W sobotę 28.01.2023 odbyła się się 18 sesja Zborowej Szkoły Biblijnej. Studiowaliśmy temat kosmologii biblijnej, poznawaliśmy biblijny przekaz o fakcie stworzenia w zderzeniu z filozofią nauki.

Najbliższe plany

Nasze zgromadzenia odbywają się przy Wielkich Schodach 1, jest to południowo zachodni narożnik rynku tarnowskiego. W niedzielę spotykamy się o godzinie 10:00, a w środę o 18:00. Społeczność niedzielną transmitujemy przez internet, w tym celu należy połączyć się z transmisją (kliknij tu), w czasie naszego zgromadzenia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co środę, o godzinie 18:00 spotykamy się na studiowanie Słowa Bożego. Studiujemy teraz Księgę Apokalipsy.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego rozważania Słowa Bożego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Już wkrótce ogłosimy szczegóły działalności punktu katechetycznego w naszym zborze, prosimy wszystkich wierzących o modlitwę w tej sprawie.

Dla poszukujących

Każdy kto chciałby porozmawiać o sprawach duchowych, zasięgnąć informacji o wspólnocie może przyjść do zboru w piątek o godzinie 19:00 lub umówić się telefonicznie na rozmowę pod numerem 668 046 371.

Ostatnio dodane

Nagranie usługi Słowem na studium niedzielnym 23.01.2022.

List do Rzymian 1

18 Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.
19 Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
20 Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i boskość, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,
21 Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
22 Mienili się mądrymi, a stali się głupi.
23 I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;
24 Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą,